Likvidace

Zajistíme  likvidaci všech již nepotřebných věcí, skartaci dokumentů apod. Likvidaci provádíme ve spolupráci se specializovanými partnery.Nenecháváme si platit za likvidaci kusů nábytku a dalších odpadů, kterých se každý občan může zbavit bezplatně. Platíte tedy pouze za přípravu jednotlivých kusů k odevzdání dle požadavků sběrného dvoru a za dopravu na určené místo.V případě, že nemáte ve svém bydlišti možnost využívat sběrný dvůr zdarma, nabídneme vám alternativní řešení.Protože se cena za vyklízení nemovitostí řídí i objemem, nábytek na místě rozbíjíme na desky. Ostatní věci vložíme do pytlů, aby se daly odnášet.

Sběrné dvory

Ve sběrných dvorech mohou občané zdarma odevzdávat následující druhy odpadů:

 • objemný odpad zařízení domácnosti (dřevo, kov, textil)
 • elektrošrot (lednice, TV, bojler, elektronika atd.)
 • odpad z údržby zeleně (zdarma limitovaný objem)
 • papír, sklo, plasty (vetší množství tříděného odpadu)
 • pneumatiky (poplatek, případně limit cca 5 ks/rok)
 • nebezpečný komunální odpad (zářivky, baterie atd.)

Nebezpečný odpad zahrnuje:

 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
 • olej a tuk (kromé jedlého)
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 • detergenty a odmašťovací přípravky
 • nepoužitelná cytostatika a léky
 • baterie a akumulátory

Ilustrace - Stěhovák